PEMBAYARAN PENYELESAIAN

Pembayaran Penyelesaian adalah payment for [[honor] yaitu [[penyelesaian]] pembayaran atas cek atau wesel yang telah dibuatkan berita penolakannya oleh notaris; penyelesaian pembayaran ini dilengkapi dengan akta notarial dalam rangka mengembalikan nama baik pihak tertarik; lihat berita penolakan.

Referensi : Kamus BI

Pengertian Lain yang berhubungan dengan "pembayaran penyelesaian"